בעלי חיים ביבשה צביעה אונליין – 1

לחצו להדפסה וצביעה - בעלי חיים ביבשה

עמוד 1 | עמוד 2 | עמוד 3 | עמוד 4

לאחר כניסה לציור לחצו על סמל הספר בסרגל הכלים לבחירת תמונה לצביעה

את התמונות המוקטנות למטה אפשר למצוא בכניסה לציור למעלה
לאחר מכן לחצו על סמל הספר בסרגל הכלים לבחירת תמונה לצביעה

בעלי חיים ביבשה

bear_cb_1     bear_cb_2     bear_cb_3     beaver_cb_1     camel_cb_1
camel_cb_2                    cow_cb_1
donkey_cb_2    donkey_cb_1     deer_cb_1     cow_cb_2     cow_cb_3
donkey_cb_3   elephant_cb_1    elephant_cb_2    elephant_cb_3    giraffe_cb_1

לחצו להדפסה וצביעה - בעלי חיים ביבשה