המיניונים – עלייתו של גרו צביעה אונליין

לחצו להדפסה וצביעה - המיניונים - עלייתו של גרו

לאחר כניסה לציור לחצו על סמל הספר בסרגל הכלים לבחירת תמונה לצביעה

את התמונות המוקטנות למטה אפשר למצוא בכניסה לציור למעלה
לאחר מכן לחצו על סמל הספר בסרגל הכלים לבחירת תמונה לצביעה